Yükleniyor...

Kalite Standartları

Kalite Standartları

Kalite Standartları

Amacımız, kalite yönetim sistemi (KYS) nin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek Sağlıkta Kalite Diyaliz Standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

 

Kalite Yönetim Şeması

Kalite Yönetim Sistemimiz 

Gölcük Diyaliz Merkezlerimizde  kalite çalışmaları, yönetimin ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir klinik için klinik kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir; 

 1. Kurumsal Hizmetler
  – Kurumsal Yapı
  – Kalite Yönetimi
  – Doküman Yönetimi
  – Risk Yönetimi
  – İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  – Acil Durum ve Afet Yönetimi
  – Eğitim Yönetimi
  – Sosyal Sorumluluk
  2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
  – Hasta Deneyimi
  – Sağlıklı Çalışma Yaşamı 
 2. Sağlık Hizmetleri
  – Hasta Bakımı
  – İlaç Yönetimi
  – Enfeksiyonların Önlenmesi
  – Laboratuvar Hizmetleri
  4. Destek Hizmetler
  – Tesis Yönetimi
  – Otelcilik Hizmetleri
  – Malzeme ve Cihaz Yönetimi
  – Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
  – Atık Yönetimi
  – Dış Kaynak Kullanımı
  5. Gösterge Yönetimi
  – Göstergelerin İzlenmesi
  – Kalite Göstergeleri
  Kalite Toplantılarımız
  Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Birim Sorumlusu,Klinik Direktörü, Teknik Hizmetler Sorumlusu katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.
  İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  Gölcük Diyaliz Merkezlerimizde
  – Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
  – Bu olayları izlemek
  – Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.
  Fiziksel Alan Denetimleri
  Gölcük Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezimizde  ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileşirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci
-Öz değerlendirme ekibi; Klinik Direktörü, Mesul Müdür, Teknik Hizmetler Sorumlusu, Klinik Kalite Sorumluları, Kalite Yönetim Birim Sorumlusu oluşmaktadır.
– Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.
– Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
– Öz Değerlendirme ( iç denetim ) öncesinde tüm çalışanlar, denetim takvimi ve planı konusunda mail ve çalışan duyuru panosuna asılarak bilgilendirme yapılır.

Not: Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.