Yükleniyor...

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

 

 

 • Amaç: Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen diyaliz merkezi olabilmek.
 • Hedef: Kronik Böbrek Yetmezliği teşhisi ile hemodiyaliz tedavi raporu olan hastalara uygun kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal Amaç ve Hedef 1 :

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 2 :

 • Amaç: Diyaliz tedavi kalitemizi yüksek tutarak hasta yaşam sağ kalım ömrünü uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak.
 • Hedef: Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine  “Uygun” davranılması. Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir “Zaman”aralığında sunulması. Hatsa tedavisinin tamamlanması sonrasında da  “Süreklilik”   sağlanması

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 3 :

 • Amaç: Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Hedef: Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 4 :

 • Amaç : Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Hedef: Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi. Özel Gölcük Diyaliz Merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı”sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 5 :

 • Amaç: Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek
 • Hedef: Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 6 :

 • Amaç: Özel Gölcük Diyaliz Merkezimizin Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak
 • Hedef: Diyaliz Merkezlerimizin alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 7 :

 • Amaç: Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
 • Hedef: Hizmet içi eğitimler, sertifika/yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

Kurumsal Amaç ve Hedef 8 :

 • Amaç: Diyaliz Tedavisi Hizmet Süreci ve Personel Yönetim sürecinde organizasyon süreçlerini doğru ve planlı yönetmek, yürütmek
 • Hedef: Planlanan hedeflerde “Etkili” sonuçlara ulaşmak. Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak. Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az  kaynakları kullanarak “Verimliliği”arttırmak. Özel Gölcük Diyaliz Merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.